DVI-kabel


DVI-standarden.

I miniguiden nedan kommer vi att förklara om DVI-standarden.

Det finns 3 typer av DVI-kontakter som standard.

DVI-D (endast digital överföring)

DVI-I (både digital och analog överföring)

DVI-A (endast analog överföring)


DVI-D (endast digital överföring)

Bild på en DVI-D Dual Link-kontakt:

Bild av en DVI-D Single Link-kontakt:

När ska du använda en DVI-D-kabel?

I nästan alla fall behöver du en DVI-kabel av typen DVI-D. Det kan till exempel vara när du behöver ansluta en dator med DVI-utgång till en bildskärm med DVI-ingång. Med denna uppställning kommer du därför att uppnå en digital anslutning i bästa kvalitet med en DVI-D-kabel.

DVI-D-kablarna kan givetvis både användas och kopplas in i DVI-D- och DVI-I-kontakter.

Här hittar du våra DVI-D kablar.


DVI-I (både digital och analog överföring)

Bild av en DVI-I Dual Link-kontakt:

Bild av en DVI-I Single Link-kontakt:

När ska du använda en DVI-I-kabel?

Det är bara i mycket speciella fall du behöver en DVI-I-kabel. Det kan till exempel vara om du vill överföra en signal från en dator till en DVI-splitter, där DVI-splittern ska dela upp signalen både till en digital DVI-skärm och en analog VGA-skärm. I ett sådant fall kommer du att använda en DVI-I-kabel mellan datorn och DVI-splittern. Från DVI-splittern behöver du då en DVI-D-kabel mellan splittern och den digitala DVI-skärmen och en DVI-A till VGA-kabel mellan splittern och den analoga VGA-skärmen.

Det är viktigt att du har undersökt om enheten där DVI-I-kontakten ska sättas in stöder Analog DVI-överföring (DVI-I). För att undersöka detta, titta helt enkelt närmare på DVI-kontakten på din enhet. Det är här viktigt att DVI-kontakten ser ut som en av ovanstående.

Här hittar du våra DVI-I kablar.


DVI-A (endast analog överföring)

Bild på en DVI-A-kontakt:

När ska du använda en DVI-A-kabel?

Du behöver bara en DVI-A-kabel om du till exempel behöver ansluta en dator med VGA-utgång till en skärm med DVI-ingång. I ett sådant fall behöver du en kabel som går från VGA till DVI-A. VGA till DVI-A-kablarna kan överföra signalen åt båda hållen, så det spelar ingen roll om du ansluter från VGA till DVI-A eller från DVI-A till VGA.

Det är viktigt att du har undersökt om enheten där DVI-A-kontakten ska sättas in stöder analog DVI-överföring. För att undersöka detta, titta helt enkelt närmare på DVI-kontakten på din enhet. Det är viktigt här att DVI-kontakten ser ut som något av följande:

Här hittar du våra DVI-D kablar.


Dual Link och Single Link.

Utöver de tre DVI-typerna ovan finns det bara en sak till att vara medveten om. Detta är om DVI-kabeln är av typen Single Link eller Dual Link.

Termerna Single Link och Dual Link är endast relevanta för ren digital DVI-överföring, det vill säga vid användning av en DVI-D-kabel, eller i det fall en DVI-I-kabel används digitalt. Skillnaden mellan en Single Link och en Dual Link-kabel bestäms enbart av vilken hastighet och hur hög upplösning kabeln klarar av.


Dual Link.

En Dual Link-kabel klarar hastigheter upp till 2 Gbps och upplösningar upp till 2048 x 1536, 120 Hz.

Bild på en DVI-D Dual Link-kontakt:

Bild på en DVI-I Dual Link-kontakt


Enkel länk.

En Single Link-kabel klarar hastigheter upp till 1,65 Gbps och upplösningar upp till 1920 x 1080, 60 Hz.

Bild av en DVI-D Single Link-kontakt:

Bild av en DVI-I Single Link-kontakt


Baserat på ovanstående kan du fråga dig själv varför du ska välja en Single Link-kabel istället för en Dual Link-kabel.

Det är också endast i speciella fall som det rekommenderas att använda en Single Link DVI-kabel istället för en Dual Link DVI-kabel. Ett fall kan vara med en längre kabeldragning i en HomeCinema-installation där kravet på upplösningen för närvarande kan vara max 1080P. I en Single Link DVI-kabel finns det färre ledare och det finns därför mer plats för starkare ledare och skärmning. Du kommer därför att upptäcka att Single Link-kablarna är betydligt bättre på att hantera full HD-upplösning över långa avstånd utan förlust.

De enda Single Link-kablar vi har i vårt sortiment är High End DVI-D-kablarna från Supra.

Här hittar du våra DVI-kablar och DVI-tillbehör.


Här hittar du ett av Sveriges största utbud av DVI-kablar.

På AV-Cables.se har vi DVI-kablar i flera kvaliteter, vi erbjuder DVI-kablar allt från de mycket billiga typerna upp till de dyrare High End-modellerna. Om du inte vet vilken DVI-kabel du ska välja kan du läsa guiden till DVI-kablar precis nedan. du kan även välja att gå direkt till vårt stora utbud av DVI-kablar och DVI-utrustning.